Las fotos de FOKA (Forum Organizacji i Kół Akademickich Politechniki Gdańskiej)
17 de marzo 2004